PHÒNG VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

NANO FUCOIDAN – TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ HẠN CHẾ SUY KIỆT DO HÓA TRỊ, XẠ TRỊ

THÀNH PHẦN (INGREDIENTS)
Nano Fucoidan:  290 mg

Vỏ nang Gelatin, Tình bột bắp, Magnesi stearat vừa đủ một viên. (Gelatin capsule, cornstarch, magnesium stearate just enough for one tablet)

Đọc tiếp

NANO API – HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH HUYẾT ÁP, GIẢM MỠ MÁU VÀ  NGUY CƠ XƠ VỮA MẠCH MÁU NÃO

THÀNH PHẦN (INGREDIENTS)
Nano Cao cần tây (Nano Apium graveolens extract)….210mg

Nano Cao dây thìa canh (Nano Gymnema sylvestre extract)…….60mg

Nano Cao giảo cổ lam (Nano Gynostemma pentaphyllum extract)……30mg

Vỏ nang Gelatin, Tình bột bắp, Magnesi stearat vừa đủ một viên. (Gelatin capsule, cornstarch, magnesium stearate just enough for one tablet)

Đọc tiếp

INOK – GIẢI PHÁP CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH LÝ NAM, ĐÁNH THỨC BẢN LĨNH PHÁI MẠNH

THÀNH PHẦN (INGREDIENTS)
Nano Cao bạch tật lê (Nano Tribulus terrestris extract)…..150 mg

Nano Cao dâm dương hoắc (Nano Epimedum macranthum extract)….100 mg

Nano Cao nấm ngọc cẩu (Nano Cynomorium songaricum extract)….30 mg

Nano Cao sâm (Nano Panax quinquefolium extract)…..20 mg

Vỏ nang Gelatin, Tình bột bắp, Magnesi stearat vừa đủ một viên. (Gelatin capsule, cornstarch, magnesium stearate just enough for one tablet)

Đọc tiếp

 NANO CHARAN – HỖ TRỢ GIẢM ĐƯỜNG HUYẾT, NGĂN NGỪA BIẾN CHỨNG

THÀNH PHẦN (INGREDIENTS)
Nano Cao mướp đắng (Nano Momordica charantia extract)….240 mg

Nano Cao cần tây (Nano Apium graveolens extract)….30mg

Nano Cao giảo cổ lam (Nano Gynostemma pentaphyllum extract)……30mg

 

 

Đọc tiếp

PHÒNG VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TIM MẠCH, ĐƯỜNG HUYẾT

Thông tin hữu ích